Help Desk

Help Desk DATAway zapewnia użytkownikom zdalną pomoc w obsłudze infrastruktury sprzętowej lub aplikacji.

Nasz system zgłaszania incydentów gromadzi pełną ewidencję zgłoszeń, wraz z ich historią obsługi. Pozwoli to na tworzenie baz wiedzy kastomizowanych pod klienta.

W zakres usług świadczonych przez Help Desk wchodzi również weryfikacja, rejestracja i koordynacja zgłoszeń wymagających złożonych działań specjalistów z zakresu baz danych, serwisu, programowania, integracji czy też Data Center. Dla zapewnienia wygody użytkowników Help Desk dostępny jest w systemie zmianowym za pomocą linii telefonicznej, adresu e-mail jak i systemu WWW (rejestracja zgłoszeń WWW w systemie 24h). Niezależnie od kanału komunikacji użytkownicy mogą uzyskać informacje dotyczące statusu swoich zgłoszeń. Na życzenie klienta wykonywane są szczegółowe raporty cykliczne zawierające wszelkie kontakty pracowników klienta z Help Deskiem.

Dodatkowym rozwiązaniem zapewniającym wysoką dostępność dla użytkownika jest możliwość pozostawienia wiadomości głosowej. Oznacza to, że użytkownik kontaktujący się z Help Deskiem (w godzinach pracy tego działu) w ciągu 2-3 minut zostaje połączony z konsultantem albo pozostawia na poczcie głosowej nagranie obligujące Help Desk do wykonania kontaktu zwrotnego, w najkrótszym możliwym czasie.

HD DATAway chcąc zapewnić najwyższy poziom świadczenia usług wsparcia nie zapomina jednocześnie o poufnym charakterze informacji przyjmowanych i udzielanych użytkownikom. Kontakt z Help Desk’iem możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych posiadaczy aktywnych kont systemów HD DATAway. W zależności od zdefiniowanych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, możliwa jest dodatkowa weryfikacja użytkowników, jak również szczegółowy podział uprawnień definiujący kluczowe osoby kontaktujące się z Help Desk’iem.