Informatyka śledcza

 

Usługa analityczna, mająca na celu określenie drogi włamania oraz jego skutków (Informatyka śledcza).

Obsługa incydentów w pełnym zakresie obejmuje następujące czynności:

 • Potwierdzenie rzeczywistego wystąpienia incydentu.
 • Określenie zasięgu występowania incydentu.
 • Określenie bezpośredniej przyczyny wystąpienia incydentu (użyta podatność).
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi służbami prawnymi, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Kontakt i raportowanie do innych zespołów CSIRT.
 • Przygotowanie powiadomień dla użytkowników, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Likwidacja podatności.
 • Zabezpieczenie systemu przed rozprzestrzenianiem się incydentu.
 • Zabezpieczenie systemu przed efektami incydentu.
 • Zabezpieczenie materiału dowodowego.